Kdo jsme

ESIC a.s. je česká společnost, která byla založena primárně pro správu pohledávek našich klientů a poskytování ekonomického poradenského servisu a konzultací.

Ocenění majetku

Správa pohledávek

Ekonomický servis

Ocenění majetku

Ocenění majetku (Zemědělská půda; Lesní půda; Vodní plochy; Zastavěné plochy; Ostatní plochy; Budovy), v rámci hodnoty (Tržní metoda; Výnosová metoda; Nákladová metoda / Ocenění dle Vyhlášky), v rámci a pro potřeby českých účetních předpisů a mezinárodních (IFRS, US GAAP).

Představení společnosti

ESIC a.s. je česká společnost, která byla založena primárně pro správu pohledávek našich klientů a poskytování ekonomického poradenského servisu a konzultací.

Zakladatelé společnosti se správou pohledávek zabývají již více jak 10 let. Náš tým je složený z právníků, exekutorů, účetních a administrativních pracovníků.

Správou pohledávek rozumíme především prevenci vzniku pohledávek, jejich dlouhodobou i krátkodobou správu, efektivní předcházení problémům s dlužníky.

Ekonomickým servisem rozumíme zpracování účetnictví, výkaznictví, mezd, služby daňového poradce, daňovou optimalizaci

Správa pohledávek

Podstatou správy pohledávek je zajistit pohledávku tehdy, než–li se stane pohledávkou nedobytnou. Čím je fakturovaná částka déle po splatnosti, tím je méně pravděpodobné, že věřitel opravdu dostane své peníze.

Správou pohledávek rozumějte součinnost při zajištění všech činnosti po vystavení faktury.

Ekonomický servis

Naše společnost využívá znalostí týmu kvalifikovaných účetních a daňových poradců. 

Kontakty
  • Esic a.s.
  • Václavské náměstí 846/1
  • 110 00 Praha 1 - Nové Město
  • Irena Lipková - Asistenka ředitele
  • Tel: +420 224 267 474
  • email: info@esic.cz
Mapa